Jak aktualizować ?

PROCES POBIERANIA UAKTUALNIENIA PROGRAMU "AXEL"
 1. Jeżeli aktualizacja jest związana z przejściem z wersji MSACCESS na wersję MSSQL, to prosimy przeczytać najpierw dokument 'przejście na wersję MSSQL'.
 2. Najlepiej aktualizować z poziomu programu:
 3. Podczas logowania wybieramy użytkownika administrator i podajemy hasło. NIE naciskamy zatwierdź.
 4. Wybieramy menu Nowe wersje i zaznaczamy właściwą opcję
 5. Jeśli chcemy pobrać aktualizację do bieżącej wersji (poprawkę itp) to dajemy poprostu dalej
 6. Jeśli chcemy pobrać nowszą wersję to wybieramy opcję aktualizacja wg podanego miesiąca i wpisujemy rok i miesiąc w formacie RRMM,jeśli wersji takiej nie będzie nic się nie stanie poprostu program nie pobierze aktualizacji
 7. Jeśli wcześniej nagraliśmy pliki na płytkę lub do dowolnego katalogu to możemy zaktualizować program z tego katalogu wybierając opcję 'aktualizuj z podanej lokalizacji'
 8. wskazujemy katalogi i naciskamy ok
 9. We wszystkich przypadkach program sprawdzi jaka wersja jest aktualnie na serwerze i poprosi o akceptację (jak pobieramy z katalogu to może nie by tej informacji)
 10. Po pobraniu program jeszcze raz poprosi o potwierdzenie aktualizacji - można się jeszcze wycofać
 11. Jeśli zatwierdzimy to program poprosi o ponowne uruchomienie
 12. Jeśli po ponownym uruchomieniu pokazał się użytkownik konwersja to prosimy wszystkich o opuszczenie programu i wpisujemy hasło administratora
 13. Po zakończeniu konwersji można pracować dalej
 14. Jeśli z różnych powodów nie możemy pobrać aktualizacji z poziomu programu to można też wykonać aktualizację następująco:
 15. W katalogu C:\Program Files\AXEL zakładamy katalog:FTPNW
 16. W katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW zakładamy katalog: Kopia
 17. Z katalogu C:\Program Files\AXEL kopiujemy do katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW\Kopia całą zawartość katalogu.

  Baza.mdb (najczęściej nazwa piekarni lub nazwisko). Program przed wykonaniem konwersji programu może wykonać kopię zapasową - należy twierdząco odpowiedzieć na pytanie o kopię zapasową bazy danych jeżeli nie wykonaliśmy jeszcze kopii.

 18. Usuwamy zawartość katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW za wyjątkiem plików z rozszerzeniem MDB, M14, M13, M12, M11, M10, M*, HTML, HTM, DOC, BAT
 19. Uruchamiamy przeglądarkę internetową
 20. Wpisujemy adres: www.axelfhu.com.pl
 21. Uaktywniamy klawisz: Uaktualnienia
 22. Klikamy lewym klawiszem myszy na numerze wersji np. 5.65.B.1
 23. W przypadku otwarcia okna: Pobieranie pliku i zapytania: Zapisać ten program na dysku, klikamy lewym klawiszem myszy na klawisz OK.
 24. W okienku: Zapisz w: wybieramy miejsce gdzie chcemy umiejscowić plik. Zaleca się zapisywanie w stworzonym katalogu C:\Program Files\AXEL\FTPNW
 25. Klikamy lewym klawiszem myszy na klawiszu: Zapisz
 26. Po ściągnięciu pliku (lub kilku plików wg zaleceń na stronie) zamykamy wszystkie okna
 27. Upewniamy się że wszyscy użytkownicy programu "AXEL" wylogowali się z niego - tak aby nikt nie pracował w programie podczas instalacji nowej wersji programu.
 28. W katalogu C:\Axel\Uaktualnienia klikamy dwa razy lewym klawiszem myszy na pliku który przed chwilą pobraliśmy
 29. Zaznaczamy wszystkie pliki, które znajdują się w oknie. Z menu Plik wybieramy opcję wyodrębnij.
 30. W otwartym oknie na pytanie gdzie rozpakować wskazujemy mu miejsce gdzie znajduje się aplikacja (C:\Program Files\AXEL lub do katalogu, w którym zainstalowany jest program na serwerze ).
 31. Jeśli występuje błąd kopiowania, oznacza to, że któryś z użytkowników nie zakończył pracy z programem.
 32. Uruchamiamy program na jednym stanowisku, najlepiej na serwerze.
 33. Jeżeli program otworzy się w oknie logowania z użytkownikiem "Konwersja" należy wpisać hasło konwersji (podane przez operatora w firmie AXEL )
 34. Następnie możemy się zalogować do programu.
 35. Pierwsze uruchomienie programu - na każdym stanowisku pracy - będzie trwało kilka minut.
 36. Pozwalamy innym użytkownikom sieci na korzystanie z programu.

Powrót